Går du med en gartnerdrøm? Sådan gør du!

En gartner har viden om, hvordan man planter, dyrker og passer træer, grøntsager, blomster og andre planter. Når du uddanner dig til gartner lærer du om såning, omplantning, vækstbetingelser, gødning og vanding. En væsentlig del af gartnerens arbejde er at tilrettelægge og planlægge produktionen af planter, så de er klar til at blive solgt, når kunderne efterspørger dem. Typisk arbejder den gartner i frilandsgartnerier, drivhusgartnerier, i havecentre eller på planteskoler.

Om uddannelsen

gartneruddannelsen får du undervisning i planter og deres forskellige egenskaber. Man vælger at specialisere sig i planteproduktion i henholdsvis væksthuse, planteskoler og gartnerier. Du vil lære om behandling af jorden, pasning og plejning af planter og, hvordan du kan sikre deres vækstbetingelser bedst muligt. Du får viden om gødningsforhold, vandingsmetoder, sygdomme og skadedyr. Du lærer også at betjene tekniske installationer og udstyr. Derud over er det også en del af uddannelsen at lære om salg og markedsføring.

Der er tre retninger

Der er tre retninger du kan specialisere dig i på en gartneruddannelse. Du kan vælge at blive væksthusgartner, havecentergartner eller planteskolegartner.

 

Væksthusgartner: Arbejder med dyrkning af planter i drivhuse, planlægning af produktion, klargøring af planter til salg, korrekt pasning af planter og beskyttelse af planter mod skadedyr og sygdomme, betjening af installationerne i de store drivhuse.

 

Havecentergartner: Arbejder med plantesalg i havecentre, på planteskoler eller med salg af planter i andre virksomheder, pasning og plejning af planter, rådgivning af kunder samt indkøb og markedsføring.

 

Planteskolegartner: Arbejder med dyrkning af træer, buske og haveplanter enten på en planteskole eller i frilandsgartnerier. Kan også arbejde med frugt og bæravl. Arbejdet indebærer planlægning af produktionen, klargøring til salg, korrekt pasning af planter, beskyttelse mod skadedyr og sygdomme samt betjening af tekniske hjælpemidler og maskiner.

Uddannelsen opbygning og varighed

Uddannelsen tager 4 år og 5 måneder uanset hvilken retning du vælger. Uddannelsesforløbet består af grundforløbet, som foregår på erhvervsskolen og tager 20 uger eller 40 uger og hovedforløbet, som veksler mellem skoleforløb og praktikperioder. Den enkelte skole kan tilrettelægge uddannelsesforløbet som de vil.

Adgangskrav til uddannelsens grundforløb

Det er visse adgangskrav du skal opfylde for at kunne begynde på gartneruddannelsens grundforløb.

  • Folkeskolens afgangseksamen (eller tilsvarende prøve) skal være bestået 
  • Dit karaktergennemsnit i både matematik og dansk skal være minimum 2,0 i ovenstående eksamen eller prøve 


Hvis du kommer direkte fra folkeskolens niende eller tiende klasse, er det et krav, at du er vurderet uddannelsesparat. Du skal desuden have indsendt dit studievalgsportfolio og ansøgning på hjemmesiden optagelse.dk

Har du sammen med en virksomhed lavet en uddannelsesaftale og i tillæg opfylder din undervisningspligt, opfylder du erhvervsuddannelsernes adgangskrav.

Overgangskrav til uddannelsens hovedforløb

Når du er færdig med grundforløbet, er der nogle krav, der skal opfyldes for at kunne starte på hovedforløbet. Du skal bestå fagene naturfag og biologi på niveau F og have taget kørekort til traktor, elementer brandbekæmpelse, færdselsrelateret førstehjælp og erhvervsuddannelsernes førstehjælp. Derudover skal du have en aftale om enten skolepraktik eller en uddannelsesaftale.

Gør dig følgende overvejelser

Inden du vælger gartneruddannelsen er det vigtigt, at du overvejer om følgende forudsætninger er noget for dig:

  • Du kan lide fysisk arbejde enten indendørs i drivhuse eller udendørs i frilandsgartnerier og på planteskoler 
  • Kan lide at arbejdet er forskelligt fra sæson til sæson 
  • Du trives med både at arbejde selvstændigt og sammen med kollegaer 
  • Du er interesseret i planter og deres trivsel 
  • Du er ansvarsbevidst 

 

Hvis du vælger at specialisere dig som havecentergartner er det vigtigt, at du er god til at kommunikere med kunder og kan lide at være serviceminded.

EUX

Du har også mulighed for at blive gartner på EUX. Så bliver du i tillæg student og har mulighed for at læse videre. EUX er en uddannelse der kombinerer gymnasieuddannelsen med erhvervsuddannelsen.